Knowledgebase : City Cloud Generation 1
Hur kommer jag åt min databas i City Cloud med endast SFTP? Dvs, utan att ansluta via VCN applet? ...
Om ni glömmer bort ert lösenord eller er användare för att logga in på er kontrollpanel i City clou...
En guide som beskriver hur du expanderar en disk på en Linuxserver. När du beställer en extra hår...
En guide som beskriver hur du expanderar en disk på en Linuxserver som använder LVM. Är du osäker...
I den här guiden kommer vi använda openssl för att generera en certificate signing request samt en ...
För att avsluta er tjänst hos oss ska ni logga in i er kontrollpanel i City cloud och radera er ser...
För att klona en server i City Cloud gör du enligt följande: ------------------------- TÄNK PÅ AT...
1.Gå till fliken VM. 2.Under Running VMs sätter du markören på ditt VM namn. Klicka på VNC ikonen. ...
När du har registerat ditt konto via https://citycloud.se/ [https://citycloud.se/] och vill starta ...
INSTALLERA DITT SSL-CERTIFIKAT PÅ DIN LINUX, UBUNTU ELLER CENTOS-SERVER STEG ETT: KOPIERA CERTIFI...
GENERERA EN CERTIFIKATBEGÄRAN SIGNERING (CSR) * Öppna Internet Information Services (IIS) Manage...
KONFIGURERA STORLEKSÄNDRINGAR FÖR WINDOWS I OPENSTACK SÅ HÄR EXPANDERAR DU STORLEKEN PÅ EN WINDOWS...
Det här är en guide för att lägga till fler sidor på en ubuntu 14.04 server som använder apache. ...
En guide som visar hur du kan konfigurera inställningar för att skicka mail via "Ghost" För att a...
En guide som visar hur du kan åtgärda att en klonad server inte tilldelats ny IP-adress. Detta ka...
Snapshot backup är din egna lilla katastrof-hjälp i City Cloud. Genom att aktivera funktionen så in...
Snapshot backup is your own little disaster assistance in City Cloud. By activating this means that...
Ibland vill man stänga av sin linux maskin för att till exempel uppdatera sin profil för maskinen. ...
Det här är en kort guide för hur man startar om sin linux maskin via ssh. I City Cloud så kan man...
Så fort du raderar en server slutar vi ta betalt. I slutet av månaden sammanställer vi det totala a...
Vi slutar att ta betalt för CPU och RAM men fortsätter att debitera för det allokerade diskutrymmet...
Om du går över den inkluderade trafikmängden debiterar vi 25öre per GB för den överskjutande trafik...
Alla beståndsdelar i City Cloud har ett timpris och månaderna har olika många timmar. För priser ...