RSS-flöde
Kunskapsbank : E-post

Här beskriver vi hur du aktiverar nya e-postadresser via din kontrollpanel "My City". 1.) Du logg...
Här beskriver vi hur du ändrar lösenord på e-postadresser via din kontrollpanel "My City". 1.) Du...
Det kan vara så att det är fel i konfiguraionen för er e-post eller att du skickar e-post till en i...
En guide som beskriver hur du kan överföra e-post från ett e-postkonto till ett annat via din e-...
En guide som förtydligar vilka generella inställningar du behöver göra för att aktivera e-post i va...
Denna guide beskriver hur du aktiverar autoreply (Semestermeddelande) på din e-postadress. Aktive...
En SRV posts data anges på följande sätt: Subdomän: Typ: SRV TTL: 3600 Data:
Följ instruktionerna nedan 1. Välj Inställningar 2. Välj rubrik Konton och välj "Lägg till konto 3...
En guide som beskriver hur du aktiverar en e-postadress i e-postklienten Entourage. Klicka på ...
Om du vill koppla ditt e-postkonto till ditt Gmail konto utan att koppla hela domänen via DNS, du k...
_I denna guiden beskriver vi hur du gör för att lägga till ett e-postkonto på din iPhone / iPaden._...
En guide som beskriver hur du aktiverar en e-postadress i e-postklienten Outlook 2010. När du har...
En guide som beskriver hur du aktiverar en e-postadress i e-postklienten Mozilla Thunderbird. När...
En guide som visar hur du aktiverar en e-postadress i e-postklienten Outlook Express. 1. Öppn...
En guide som beskriver hur du aktiverar ett e-postkonto i e-postklienten Windows 8 app 1. Bör...
En guide som visar hur du akiverar ett e-postkonto i e-postklienten Windows Live Mail. När du...
En guide som beskriver hur du aktiverar ett e-postkonto i e-postklienten Windows Mail. Detta ...
En guide som beskriver hur du kan skicka e-post via webbsida som ligger i Windowsmiljö. Har d...
INSTÄLLNINGAR FÖR MICROSOFT OUTLOOK FÖR MAC Steg 1: Kontrollera att du har den senaste versionen ...
MAC MAIL INSTALLERA E-POSTKONTO Nedan finns en beskrivning hur du installerar ett e-postkonto i M...
Detta är inte något vi kan erbjuda för kunder som använder våran e-posttjänst.
KONFIGURERA POP/IMAP E-POST KONTO PÅ OUTLOOK 2007 1. Starta Outlook 2007/2010 och välj "Konton" oc...
En guide som beskriver hur du via kontrollpanelen "My City" kopplar en domän till Office 365. Det...
En guide som beskriver hur du via kontrollpanelen "My City" styr e-posttjänsten till Google apps. ...
ENKLARE STT ATT LGGA TILL WEBBMAIL I MAC MAIL! _Här_ _beskriver vi hur du gör för att installe...
_I denna guiden beskriver vi hur du gör för att installera en atmail profil på din iPhone / iPaden....
Installera IMAP-konto Så här gör du för att installera ett e-postkonto i Mail. Denna guide gäller...
En guide som visar hur du kan konfigurera inställningar för att skicka mail via "Ghost" För att a...
En guide som beskriver hur du via kontrollpanelen "My City" nedgraderar från ett E-postpaket till e...
PROBLEM MED RADERING AV MAIL I IPHONE Om du har ditt e-postkonto upplagt som ett IMAP konto i en i...
För att skicka mail från vår delade miljö behöver man skicka med korrekt avsändaradress även till a...
En åtgärd vi kan rekommendera för att förhindra spammare att använda din domän är att lägga in ett ...
BREVLÅDEFUNKTIONER/MAPPAR När det kommer till att ställa in er mappar, dvs Brevlådefunktioner: ...
Synkronisera e-postmappar i Office Outlook 2013 Så här gör du för att synkronisera dina e-postmap...
Tyvärr har vi i dagsläget inget komplett stöd att synkronisera kalender och kontakter i Microsoft O...
_I denna guiden beskriver vi hur du gör för att radera en installerad atmail profil på din iPhone /...
En guide som listar de uppgifter vi vill att du skickar till vår support om du får problem med e-po...
En guide som beskriver skillnaden mellan kommunikationsprotokollen POP3 och IMAP. 1. POP3 POP...
När man misstänker att ens mailadress har blivit kapad finns det 3 olika alternativ: 1. Din maila...
Denna guide beskriver hur du vidarebefordrar e-post från en e-postadress till en annan e-postadress...
En guide som beskriver hur du kan aktivera en vidarebefordring av e-post med kopia. I nuläget har...