Knowledgebase : > Kalender
I motsats till vissa andra klienter kan inte plugin:et Thunderbird/Lightning upptäcka alla tillgäng...
Vill du att andra e-postadresser skall kunna se eller skriva i din kalender så får du lägga till de...
Vi kommer här visa och en steg-för-steg guide om hur man ställer CalDAV / CardDAV konton på en Andr...
BREVLÅDEFUNKTIONER/MAPPAR När det kommer till att ställa in er mappar, dvs Brevlådefunktioner: ...
Tyvärr har vi i dagsläget inget komplett stöd att synkronisera kalender och kontakter i Microsoft O...