Knowledgebase : Onlinebackup
When activated the Onlinebackup service in your Citycloud controlpanel: Follow the steps below to...
1. Packa upp klienten med unzip kommandot. 2. Kör den nyss uppackade installern. Installern måste...
För att installera klienten på Suse behöver du först installera nödvändiga paket med följande komma...
Innan du installerar klienten behöver du genomföra vissa steg: 1. Lägg till stöd för 32-bitarspro...
En guide som förtydligar hur utrymmet räknas ut i när du använder tjänsten"Onlinebackup" Utrymmet...
Utrymmet baseras på mängden data som hanteras som input till klienten (okomprimerad). Dvs, den bas...
Default-inloggning till backupgränssnittet är admin/admin, så du kan alltid testa med detta först. ...
Grundinställningen i Onlinebackup-klienten är att endast ett backupschema körs samtidigt per klient...
Följ följande steg: 1.) Lägg till en ny klient på backupstatus-sidan [https://onlinebackup.se/bac...
En guide som kan ge dig lite tips på åtgärder om det står "Missed Schedule i er backuprapport. Nä...
För att autentisera en klient krävs det att 2 saker angivits korrekt. 1. ONLINEBACKUP ID vid inst...
Detta felet uppstår när klienten inte kan kommunicera med backupservern. Det mest troliga till det...
Om du får meddelandet "MySQL Server is not installed in this system", beror det på att de sökvägar...
Man kan bara sätta inställningar för komprimering/kryptering när man skapar backupschemat. Anledni...
Backupklienten komprimerar och krypterar all data innan den skickas. Det är framförallt komprimeri...