Knowledgebase : > HTML
Ett HTML-formulär är uppbyggt av formulärkontroller med olika egenskaper som tex kryssrutor, radiok...
Om du vill ha tips om hur man skapar en webbsida så kan du fälja nedanstående länkar: http://www....
En guide som visar hur du kan vidarebefordra en webbplats till annan adress via en .htaccess fil...