Knowledgebase
Återställ lösenordet för inloggning till kontrollpanelen i City cloud
Posted by on 2016-11-24 12:22

Om ni glömmer bort ert lösenord eller er användare för att logga in på er kontrollpanel i City cloud ska ni göra på följande sätt för att återställa det:

1) Gå till er inloggningssida på https://citycontrolpanel.com

2) Klicka på länken "Forgot your password?"

3) Fyll i er mailadress och klick på "Reclaim password".

Ni kommer nu få ett mail till er registrerade mailadress för er användare med en återställningslänk.

4) Klicka på länken och följ instruktionerna.

Välj ett lösenord på minst minst 8-10 tecken långt som innehåller minst:

* en siffra,
* en stor bokstav och
* en liten bokstav

5) Klart!

Ni kan nu logga in i er kontrollpanel i City cloud.

 

Observera att om er mailadress finns knuten till flera användare ( konton ) så kommer ni få ett meddelande som säger:

The email entered is connected to multiple accounts. A list of usernames has been sent to your email. Enter the username for which you want to reset your password into the field above and hit the reclaim button again.

Mailet ser ut som följande:

Hello
Here is the list of CityNetwork Account usernames connected to your email mail@mail.toppdomänen that you requested:
exempel.exempel
Test1234
This email was requested from xx.xxx.xxx.xxx (ip-nummer visas)
Sincerely,
City Network Hosting

Välj det användarnamn ni har till ert konto och begära ut länk till rätt användare enligt steg 1-5 ovan.