Knowledgebase
Konfigurera storleksändringar för virtuella hårddiskar online på Windows Server
Posted by on 2016-10-12 16:53

Konfigurera storleksändringar för Windows i Openstack

 

Så här expanderar du storleken på en windows server

 
 Du kan expandera lagringskapaciteten för den virtuella hårddisken med hjälp av följande procedur:
 1. Gå in på din serverlista och välj din server.

 2. Klicka på Modify

 3. Under Volumes klickar du på action och väljer detach.

 4. Du kan nu välja att utöka din disk och sen välja att attacha den igen.

 5. Nu behöver du starta om din server och logga in på den som administratör.

   

   

Varje gång du utökar utrymmet på din server via vår Kontrollpanel behövs det en manuell handpåläggning för att använda det nya utrymmet.

 1. Öppna Server Manager, klicka dig sedan till Tools och Computer Management.
 2. I listan till vänster så väljer du Disk Management
 3. Markera och högerklicka på volymen du vill utöka, i detta exemplet så väljer vi C: och välj Extend Volume.
 4. Här klickar du bara på Next
 5. Windows kommer automatiskt känna av att det finns ledigt utrymmet och väljer detta. Är det så att kolumnen Selected är tom, så markerar du utrymmet i kolumnen Available och trycker på knappenAdd. Tryck på Next och sedan Finish.
 6. Nu kan du se att vi har utökat C: ifrån tex 100 till 150 GB

 

 

 
Du kan aldrig minimera din volym på din server i Openstack.
Därför rekommenderar vi alltid att man börjar med en mindre disk som standard på 20 GB och sen successivt ökar den efter behov.