Kunskapsbank: Återförsäljare
Information om hur återförsäljare fungerar gällande regler och villkor
Skrivet av Anders . på 2016-03-30 14:31

Här finns mer information vilka regler och annat som gäller när du blir återförsäljare:

https://www.citysites.se/reseller/

Här finns våra allmänna villkor för återförsäljare:

https://docs.citynetwork.se/portfolio/details/allmanna-villkor-for-aterforsaljare/