Kunskapsbank: My City Webbhotell
Browser konsol - den analoga delen av kommandoradsgränssnittet.
Skrivet av på 2016-03-21 16:38
Browser konsol är den analoga delen av kommandoradsgränssnittet för hela webbläsare du använder. Konsolen gör det möjligt att logga diagnosinformation (som hjälper till att felsöka webbsidor), till exempel:

HTTP-förfrågningar
varningar och fel (inklusive CSS, JavaScript, säkerhetsvarningar etc.)
input / output-meddelanden (kommandon som skickas till webbläsaren via kommandoraden och resultaten av deras genomförande)

Dessutom visar Browser Console de meddelanden som är relaterade till webbläsarens egen kod och dess tillägg. Det finns i alla uppdaterade webbläsare, såsom Chrome, Firefox etc.

Om några av filerna inte visas korrekt på din webbplats (bilder, CSS, JS etc.), kan Browser Console vara ett bra felsökningsverktyg. Följande handledning visar dig hur man använder det för att felsöka vissa frågor.

Bilder visas inte

Bilderna på din webbsida kan visas felaktigt på grund av olika orsaker. Den mest uppenbara är felaktiga eller ej existerande väg, via vilken bilden ska laddas.
Öppna webbläsar konsol genom att trycka Ctrl + Skift + J ( Chrome ) och navigera till fliken Konsol.
Var uppmärksam på felmeddelandet i röd färg.

För att få dett fixat, bör du kontrollera om sökvägen är korrekt och om bilden är uppladdad alls i er admin-panel eller via er FTP.

De flesta FTP-klienter har en sökfunktion inbyggd för att hitta den exakta bilden som gick inte att läsa
OBS: se till att du söka efter exakta namnet på bilden webbläsaren försökte skicka förfrågan till.

När utgången av sökningen visas, noggrant kontrollera exakt katalog filen finns på.
Det är troligen inte densamma som den du såg via webbläsaren konsol. Antingen flytta filen till exakt samma katalog som visas i webbläsar konsol eller ladda upp den saknade bilden till den katalogen om det inte fanns inte i ditt webbhotell.

Webbplatsens bakgrund visas inte
 
Ibland har inte din webbplats en lämplig utformning på grund av skadade CSS eller felaktigt konfigurering.
1.Öppna webbläsarens konsol genom att trycka Ctrl + Skift + J och navigera till fliken Konsol
2. Var uppmärksam på felet i rött. Tex så kan den hänvisa till att den inte hittat style.css filen. Navigera till din admin-panel eller via er FTP och hitta er gällande CSS-fil som krävs.

OBS: Om du har flera installationer, kan du få flera filer på en gång i produktionen, som kommer att vara bekvämt. Kontrollera en som skulle vara mest lämpliga för din installation.

3. Se till att filen heter style.css (i vårt exempel) och ligger på den rätta vägen. Döp om den om det behövs
4. Kontrollera din webbplats sedan.

Det är allt!