Knowledgebase
Hur avslutar jag mitt konto
Posted by on 2016-01-27 14:36

För att avsluta er tjänst hos oss ska ni logga in i er kontrollpanel i City cloud och radera er server.

Observera att det räcker ej enbart att radera servern om man har OPENSTACK, utan man måste även radera sin floating ip, default routers, ev. lastbalanserare som ligger då dessa inte försvinner automatiskt.

Anledningen till att dessa ej försvinner automatiskt i samband med att man radera sina servrar är för att man kan spara sina ip-nummer och koppla dessa till andra servrar utan att riskera att man tappar ett ip-nummer som man har sammankopplat med tex, olika dns-inställningar mm för hemsidor, maildomänet etc.

När man ska radera sitt nätverk måste man först välja Network och under kugghjulet ( Action ) välja View/Edit och sedan under " Connected Subnets " och Action välja att " Disconnect gateway " och sen välja Delete.
När detta är klart kan man välja att radera sitt nätverk. Välj samma under Router ( Disconnect gateway ). Slutligen kolla så era ip-nummer är borta, om inte väl "Delete" under Floating IP.

Observera att error-meddelande kan uppstå under Network om man fortfarande har ett aktivt ip-nummer kopplat.


Förr fungerade det så att skulle man råka radera sin server av misstag eller att den raderats av tekniska misstag så gick det ej att återskapa ip-numret i våra system, vilken medförde mycket problem och merarbete för er som kund.
Idag kan man köpa till extra ip-adresser som kan samla i sin IP-pool.
Du har din egna pool med IP-adresser som kan kopplas till olika servrar, images som kan installeras på servrar och volymer som du kan flytta runt och koppla till olika servrar.
Lika väl gäller den virtuella routern ( Default router ) som blir aktivt när man kopplat ett externt ip-nummer för access utåt.
Denna gatewayn måste man ta bort så man inte har några externa kopplingar.

När ni gjort detta kommer era kostnader upphöra omedelbart och sluta debiteras. Ta kontakt med vår support för bekräftelse på att er tjänst har stängts korrekt.

Man kan även skicka in en uppsägningsblankett. Ni finner blanketten här:

https://support.citynetwork.se/index.php?/Knowledgebase/Article/View/124/24/Uppsagning-av-tjanst

När du avslutar ett ett konto på City Cloud anger du ditt inloggningsnamn som kundnummer.