Knowledgebase
Vad händer när jag stänger av en server
Posted by on 2016-01-27 14:23

Vi slutar att ta betalt för CPU och RAM men fortsätter att debitera för det allokerade diskutrymmet som alltså alltid finns kvar tills du raderar din server.

Ligger er server i Openstack så debiteras ni även för eventuella ip-adresser, nätverk, routrar, lastblanserar, licenser och andra tilläggstjänster.

Vid pausad server slutar vi ta betalt för CPU men fortsätter debitera för RAM och det allokerade diskutrymmet.