Knowledgebase
Vad händer om jag går över 1TB överföring på en månad
Posted by on 2016-01-27 14:21

Om du går över den inkluderade trafikmängden debiterar vi 25öre per GB för den överskjutande trafiken. Majoriteten av våra kunder använder mellan 300-500GB per månad.