Knowledgebase
Vad händer när jag raderar en server
Posted by on 2016-01-27 14:20

Så fort du raderar en server slutar vi ta betalt. I slutet av månaden sammanställer vi det totala antal timmar som servern varit igång och fakturerar dig enbart för de timmarna.

Observera att det räcker ej enbart att radera servern om man har OPENSTACK, utan man måste radera sin floating ip, deafault routers, ev. lastbalanserare och licencer som ligger då dessa inte försvinner automatiskt.

Anledningen till att dessa ej försvinner automatiskt i samband med att man radera sina servrar är för att man kan spara sina ip-nummer och koppla dessa till andra servrar utan att riskera att man tappar ett ip-nummer som man har sammankopplat med tex, olika dns-inställningar mm för hemsidor, maildomänet etc.
Förr fungerade det så att skulle man råka radera sin server av misstag eller att den raderats av tekniska misstag så gick det ej att återskapa ip-numret i våra system, vilken medförde mycket problem och merarbete för er som kund.
Idag kan man köpa till extra ip-adresser som kan samla i sin IP-pool.
Du har din egna pool med IP-adresser som kan kopplas till olika servrar, images som kan installeras på servrar och volymer som du kan flytta runt och koppla till olika servrar.
Lika väl gäller den virtuella routern ( Default router ) som blir aktivt när man kopplat ett externt ip-nummer för access utåt.
Denna gatewayn måste man ta bort så man inte har några externa kopplaringar.