Knowledgebase: Onlinebackup
Varför kan jag inte ändra kryptering/komprimeringsinställningar på ett backupschema
Posted by on 2016-01-27 12:07

Man kan bara sätta inställningar för komprimering/kryptering när man skapar backupschemat.
Anledningen till detta är att all tidigare backupdata blir obrukbar om man ändrar dessa inställningar.

Komprimering och kryptering sker av klienten och görs alltså innan datan når servern.
Eftersom servern inte känner till något om krypteringen eller vilken krypteringsnyckel som använts, kan den heller inte tyda datan. Det är på så sätt din data ligger skyddad.

Med andra ord, måste man skapa ett nytt backupschema för att ändra dessa inställningar.