Knowledgebase: Onlinebackup
Varför når jag inte upp till någon hög överföringshastighet
Posted by on 2016-01-27 12:07

Backupklienten komprimerar och krypterar all data innan den skickas.
Det är framförallt komprimeringen som gör att man inte når upp till den hastigheten man är van vid.
Överföringshastigheten som visas gäller den komprimerade datan och den faktiska mängden okomprimerad data är i regel mycket högre.
Snittkomprimeringen för våra kunder ligger på ca 1 till 5. Dvs, om du har en hastighet på 10 Mb/sec så motsvarar det 50Mb/sec i okomprimerad data.

Hastigheten på komprimeringen beror på hur snabb CPU och hur mycket "ledig" cpu-kraft som klienten har att arbeta med.
Klienten är byggd för att inte påverka övrig prestanda varpå den arbetar främst med ledig cpu-kraft.

Om man stänger av komprimeringen blir överföringshastigheten ca 5 ggr snabbare, men den faktiska mängden överförd data blir i snitt inte högre ändå eftersom det då är enbart okomprimerad data som mäts.

Vet man om att datan man tar backup på till större delen består av redan komprimerad data, kan man välja att stänga av komprimeringen på sitt backupschema (advanced settings -> compression)