Knowledgebase: Onlinebackup
Hur räknas använt utrymme ut
Posted by on 2016-01-27 12:06

Utrymmet baseras på mängden data som hanteras som input till klienten (okomprimerad).
Dvs, den baseras på trafiken som passerar igenom klienten.
Naturligtvis dras det sedan av data som raderats från servern.

Man kan till stor del påverka mängden utrymme baserat på vilken retention policy man väljer för sin backup.

Det finns tre typer av retention policy som vi stödjer:
1. Versionsbaserat (spara X antal versioner av en fil).

2. Tidsbaserat, (spara X tid bakåt alltid)

3. Tidsbaserat, men tillåt max X antal versioner under denna tid av varje fil. Dvs, en kombination av de båda ovanstående.

Beroende på hur eran data ser ut, hur ofta ni raderar filer som inte längre kommer behövas, etc. så kan det vara klokt att fundera igenom vilken typ av retention ni vill använda er av, för att spara utrymme.

Det är ganska vanligt att man missar att versionsbaserade behåller filer i backupen, även om de har raderats från klienten.

Den versionsbaserade backupen innebär att man alltid håller X antal versioner av varje fil, oavsett hur gammal datan är och oavsett om datan fortfarande finns kvar på klienten eller inte.
Dvs, om du t.ex. raderar en fil som du inte längre behöver, så kommer den ändå ligga kvar på servern.
Vet man om att man har mycket data som läggs till och raderas kan det vara klokt att gå över till tidsbaserad retention istället.