Knowledgebase: Onlinebackup
Hur installerar jag backupklienten på en Suse-baserad server
Posted by on 2016-01-27 11:56

För att installera klienten på Suse behöver du först installera nödvändiga paket med följande kommando:
# zypper install libgcc46-32bit libstdc++33 libstdc++33-32bit zlib-32bit

Därefter är det bara till att följa den installationen för linuxhttps://onlinebackup.se/faq?pid=15


Notera att många Suse-system per default inte tillåter inkommande connections. Det kan därför behövas lägga in en regel för att tillåta att man ansluter till backupgränssnittet på port 6060.
För iptables (som suse kör default) kan en sådan regel se ut så här:
# iptables -I INPUT -p tcp --dport 6060 -j ACCEPT