Knowledgebase: Onlinebackup
Kan jag inte köra flera backupscheman samtidigt
Posted by on 2016-01-27 11:51

Grundinställningen i Onlinebackup-klienten är att endast ett backupschema körs samtidigt per klient. Dvs. om ett backupjobb körs, kommer nästa inte att starta förrän det första jobbet har kört färdigt.

Detta kan man ändra genom att modifiera SGConfiguration.conf som ligger i /conf/

I taggen "<Module>" finns en parameter vid namn "ThreadCount". Ändra detta värde till det antal backupscheman (trådar) som ni vill ska kunna köras samtidigt.
Sätter ni t.ex. ThreadCount="2", kommer 2 st backupscheman att kunna köras samtidigt.

Efter att ni har ändrat till önskat värde sparar ni filen och startar om klienten.