Knowledgebase: Onlinebackup
När jag ska autentisera min klient får jag upp meddelande: "Unable to connect to the Server"
Posted by on 2016-01-27 11:47

Detta felet uppstår när klienten inte kan kommunicera med backupservern.
Det mest troliga till detta är att det finns en brandvägg som blockerar trafiken.

För att backupen ska kunna fungera måste din klient kunna kommunicera via TCP på portar 32004 och 32007 mot backup1.onlinebackup.se

Kontrollera eventuella backupregler och prova igen.