Knowledgebase: Onlinebackup
När jag ska autentisera min klient får jag meddelande: "Could not authorize client. Contact server administrator for more help"
Posted by on 2016-01-27 11:47

För att autentisera en klient krävs det att 2 saker angivits korrekt.

1. Onlinebackup ID vid installationen av klienten.

2. Lösenordet (din kundnyckel).


För att kontrollera ditt onlinebackup id, loggar du in på klientens gränssnitt via en webläsare. 
Id:t står skriver högst upp till höger. "Onlinebackup ID: xxxxxxxx".

Detta id måste stämma överens med det id som tilldelades när du la till din klient.

Du kan se det tilldelade id:t i det mail som skickades till dig när klienten först lades till, eller på din backupstatus-sida under "Dina klienter".
Om ditt Onlinebackup ID inte stämmer överens, måste du installera om din klient.


Lösenordet som ska anges vid autentiseringen är din kundnyckel
Även detta finner du i mailet som skickades till dig när du först la till klienten, eller på din backupstatus-sida under "Dina uppgifter".