Knowledgebase: Onlinebackup
Varför hittar inte backupklienten min MySQL installation
Posted by on 2016-01-27 11:44

Om du får meddelandet "MySQL Server is not installed in
this system", beror det på att de sökvägar som backupklienten per default letar efter inte stämmer överens med var du har installerat mysql.

Detta kan åtgärdas via att du ändrar sökvägen i filen /conf/defaultFolder.conf (Per default blir sökvägen /home/onlinebackup_client/Onlinebackup/OnlineBackup_Client/conf/defaultFolders.conf)

Denna filen är uppbyggd med xml och ska se ut så här:

<StoreGrid>
<DefaultFolder>
<Folder Name="mysql" Path="/var/lib/">
</DefaultFolder>
</StoreGrid>


Byt ut Path="/var/lib" till den sökväg där du har installerat mysql och starta därefter om backupklienten: 
/etc/init.d/onlinebackup_client stop/start (linux)
/etc/rc.d/onlinebackup_client stop/start (FreeBSD)