Snapshot backup
Posted by on 2016-01-27 11:12

Snapshot backup är din egna lilla katastrof-hjälp i City Cloud. Genom att aktivera funktionen så innebär det att vi tar en ögonblicksbild av din server och allt allokerat diskutrymme varje natt.

Vi sparar de 7 senaste ögonblicksbilderna så att du när som helst kan läsa tillbaka en av dem om något skulle gå fel.

Mer information och en beskrivning finns via denna länk:

https://www.citycloud.se/funktionalitet/nytt-city-cloud-ogonblicksbilder/