Kunskapsbank: E-post
Konfigurera POP/IMAP e-post konto på Outlook 2007
Skrivet av på 2015-11-27 13:53

Konfigurera POP/IMAP e-post konto på Outlook 2007

1. Starta Outlook 2007/2010 och välj "Konton" och "Nytt" på menyn "Verktyg".

Innan du börjar kontrollerar du att du har tillgång till informationen 

Användarnamn: E-postadress.

Lösenord: Lösenordet för e-postadressen som ni angett/valt i My City.

Server för inkommande e-post POP3: mail.citynetwork.se

Port: 110

Server för inkommande e-post IMAP: mail.citynetwork.se

Port: 143

Server för utgående e-post: mail.citynetwork.se

Port: 587

 

2. Välj ”Microsoft Exchange, Pop3, IMAP eller HTTP” och klicka på Nästa.

3. Markera "Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt". Klicka sedan på Nästa.

4. Välj Internet Mail och klicka på Nästa

5. Skriv in följande på sidan Lägg till nytt e-postkonto: Ditt namn – Skriv det namn du vill ska visas när mottagare får e-post från dig. De flesta väljer för- och efternamn, men du kan välja helt själv. Klicka på Nästa när du är klar.

E-postadress – Skriv in din e-postadress. 
Användarnamn – Din e-postadress, till exempel namn@domän.com.
Lösenord – Det lösenord som angavs i kontrollpanelen när du konfigurerade e-postadressen. 
Ange servrar för inkommande och utgående e-post och klicka på nästa.

6. Klicka på "Fler inställningar" och välj fliken "Server för utgående e-post". Markera alternativet "Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering". Kontrollera att alternativet "Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post" nedan är markerat,

och klicka sedan på OK.

Viktig information om SMTP (server för utgående e-post):
Klicka på Fler inställningar – Avancerat och ändra från port 25 för utgående e-post till port 587

7. Du har nu kommit tillbaka till fönstret för inställning av e-post på Internet. Klicka på "Testa kontoinställningar..." för att kontrollera att kontot är färdigt att använda. Om du får ett felmeddelande måste du gå igenom ovanstående steg igen och kontrollera att du inte har glömt något. Om du inte får något felmeddelande klickar du på Nästa

8. Klart! Ditt e-postkonto är färdigt att använda.