Migrera servrar från Generation 1 till Openstack
Posted by on 2015-09-22 11:03

Det finns idag inte något verktyg som automatiskt sköter migreringsprocessen från Citycloud Generation 1 till Citycloud Openstack.

Vi har däremot guider hur en manuell migrering går till i tre delar:

 

https://www.citycloud.se/openstack-sv/migrera-dina-servrar-till-city-cloud-openstack-del-1/

https://www.citycloud.se/openstack-sv/migrera-dina-servrar-till-city-cloud-openstack-del-2/

https://www.citycloud.se/openstack-sv/migrera-dina-servrar-till-city-cloud-openstack-del-3/