Kunskapsbank: My City Webbhotell
Flytta webbplats mellan olika konton
Skrivet av på 2015-09-22 09:12

Hur man flyttar en webbplats

Vill man flytta en webbplats från ett konto till ett annat finns det några steg man behöver genomföra. Tänk på att DNS, filer och e-post hänger ihop med webbplatsen, så raderar du webbplatsen raderas även dessa. 

 

 1. Kontakta oss om du inte vill radera e-posten. Vi kommer då koppla bort hanteringen av den så att den inte hängder ihop med webbplatsen. E-posten kommer fungera ändå. 
 2. Spara undan filer och DNS (om du har egna pekare. Som standard läggs pekningar till webbhotellet) genom att klicka på Exportera. Spara pekningarna i en texteditor.
 3. Radera webbplatsen. 
 4. Lägg till webbplatsen i kontot du vill flytta till. Avaktivera e-poststödet om vi har kopplat bort hanteringen. 
 5. Lägg in DNS om du haft några utöver våra. Det gör du enklast genom att klicka på Importera och klistra in det du sparat i steg 2.
  Har vi kopplat bort e-posten måste du lägga in en pekare för mailen:
  Subdomän: @
  Typ: MX 
  TTL: 3600
  Data:   10  mail.citynetwork.se.
 6. Meddela oss så att vi kan koppla på hanteringen av e-post igen.
 7. Lägg filerna i mappen public_html på FTP:n tillhörande kontot du vill flytta till
 8. Har du databas som hör till kontot du vill flytta, följ denna guiden: Exportera och importera databaser
  Glöm inte att ändra anropet i dina filer. 

Guider som kan vara aktuella vid flytt av webbplats:

Hur aktiverar jag en webbplats

Editera DNS

Exportera och importera databaser

Överföring av websida via FTP

Skapa en ny databas (behövs vid flytt, då man flyttar innehållet och inte själva databasen)