Kunskapsbank: Domännamn
Så fungerar domäner med å, ä, ö.
Skrivet av på 2015-09-15 07:58

Så fungerar domäner med å, ä, ö ( IDN-domäner )

 

IDN står för Internationalized Domain Names och är domännamn som innehåller tecken såsom å, ä, ö, é och ü.

När vårt nuvarande (globala) domänsystem utvecklades så tog man inte hänsyn till tecken utöver a-z och 0-9. IDN-domänerna tillkom i efterhand, vår nationella toppdomän .se införde t ex stöd för IDN först år 2003. Detta har gjort att IDN-domäner är begränsade och inte fungerar helt så som vanliga domännamn.

Först och främst så fungerar IDN-domäner i princip enbart med webbläsare (som webbadresser). Man kan registrera och peka en IDN-domän till en hemsida, men det går inte att använda IDN-domänen för t ex e-postadresser. Arbete pågår sedan många år tillbaka för att lösa detta, men vi vet ännu inte när detta är klart.

Då domänsystemet inte är utvecklat för fler tecken än a-z och 0-9 så skrivs IDN-domäner om (de translittereras) till fungerande adresser. Dessa adresser inleds alltid med ”xn--”. Så här skrivs t ex IDN-domänen ”räksmörgås.se” om: ”xn--rksmrgs-5wao1o.se”.

Om ni vill registrera en IDN-domän så rekommenderar vi att ni kompletterar denna domän med ett vanligt domännamn. På detta sätt kan ni t ex ha IDN-domänen ”räksmörgås.se” som pekar till den vanliga domänen ”raksmorgas.se” samt e-postadresser enligt formen ”namn@raksmorgas.se”.

 

Hur fungerar domäner med å, ä och ö i praktiken?

För oss i Sverige är det givetvis rätt intressant eftersom vi har våra egna svenska tecken å, ä och ö och tänka på i många ord.

Det vanligaste är att man helt enkelt plockar bort prickarna på å, ä och ö när man har ett domännamn som egentligen skulle innehålla svenska tecken, men det finns även möjlighet att använda den riktiga termen i domännamnet.

Det absolut vanligaste valet är att man använder domänen "utan prickar" som huvuddomän men även den andra som man ser till i många avsenden att fungera som huvuddomän.
Eftersom DNS-systemet inte har stöd för internationella tecken så används där något som kallas för puny-kod när man refererar till sådana domäner.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Punycode

Punycode är en metod för att uttrycka strängar i Unicode med bara tecknen a-z, 0-9 samt bindestreck. Strängen "räksmörgås" blir med punycode "rksmrgs-5wao1o". Punycode utvecklades för att möjliggöra internationella domännamn, IDN. I ett IDN markeras en punykodad sträng med prefixet "xn--", så "räksmörgås.se" blir "xn--rksmrgs-5wao1o.se", men prefixet är inte en del av punycode. Det är inte meningen att punykoden ska vara synlig för användaren, utan program som förstår punycode ska avkoda strängen och visa den som vanlig text.

Fördelar och nackdelar med att använda en så kallad IDN-domän istället för en vanlig för att få en ompekning att fungera:

Redirect med hjälp av .htaccess fungerar inte.
Bättre verkar det med mod_rewrite och URL-enkodade domännamn.
Du kan också göra en redirect i PHP om du vill, där fungerar det puny-kodade domännamnet fungera bäst.