Knowledgebase
Stänga av en linux maskin
Posted by on 2015-02-07 11:01

Ibland vill man stänga av sin linux maskin för att till exempel uppdatera sin profil för maskinen. 

Trycker man på knappen i vårt användargränssnitt så stänger man av maskinen genom att rycka strömmen. Det kan få maskinen att få korrupt data så ska man uppdatera sin profil så vill man alltid stänga av maskinen via ssh om det går.

Man loggar då in på maskinen via putty och skriver följande:

sudo shutdown -h now