Knowledgebase
Starta om en linux maskin
Posted by on 2015-02-07 10:56

Det här är en kort guide för hur man startar om sin linux maskin via ssh. 

I City Cloud så kan man stänga av en maskin via stop knappen i vår användargränssnitt. Det är dock bara rekommenderat om serven har hängt sig då det är samma sak som att rycka strömmen. 

Så för att intiera en snäll omstart av maskinen så ssh:ar man in på sin maskin tex via putty och skriver följande:

sudo reboot