Kunskapsbank: E-post
Inställningar lägga till och redigera e-postkonto i Apple Mail
Skrivet av Anders . på 2015-01-26 11:18

Mac Mail

Installera E-postkonto

Nedan finns en beskrivning hur du installerar ett e-postkonto i Mac Mail version 7.3
Har du en annan version av Mac Mail så bör denna guide ändå kunna funka att följa.

1. Gå till menyn Mail och välj Lägg till konto

2. Välj "Lägg till ett annat e-postkonto" i rutan du får upp

3. I nästa ruta så anger du ditt namn, din e-postadress och tillhörande lösenord till ditt e-postkonto

4. Välj "kontot måste ställas in manuellt" 

5. Välj mellan IMAP eller POP. Ange sedan följande: E-postserver: mail.citynetwork.se Användarnamn: <Din e-postadress> Lösenord: <Lösenordet till din e-postadress>

Vad är POP respektive IMAP: https://support.citynetwork.se/index.php?/Knowledgebase/Article/View/26/4/vad-menas-med-pop-respektive-imap

6. Nästa ruta för utgående e-post (SMTP) så anger du samma information igen: E-postserver: mail.citynetwork.se Användarnamn: <Din e-postadress> Lösenord: <Lösenordet till din e-postadress>

7. Klicka sedan på Skapa för att börja använda din e-postadress.

Redigera ett befintligt konto

Om du får problem att ta emot eller skicka e-post kan du behöva se över dina kontoinställningar i ditt befintliga e-postkonto.

1. Välj menyn Mail 

2. Välj Inställningar och till sist fliken Konton.

3. I vänsterspalten klickar du på ditt e-postkonto

4. Klicka på rullistan för Server, utgående e-post (SMTP) och därefter väljer du Redigera SMTP-serverlista

5. Kontrollera att Servernamn står som mail.citynetwork.se

6. För utgående server skall följande också vara inställt: 

a) Fyll ie-postadress som användarnamn tillhörande lösenord.
b) Port 587
c) Authenticering skall vara inställd på Lösenord

6. Därefter går du till fliken Avancerat. Vill du använda  SSL så bockar du i SSL

7. I fliken Avancerat skall Autentisering vara inställd på Lösenord - Här fyller du även i din e-postadress som användarnamn tillhörande lösenord.

8. Kontrollera att port är inställd på 993 om du vill använda SSL - Annars är det port 143 som gäller för inkommande e-post server

9. Klicka på OK för att spara dessa inställningar

Nu är ändringen utav ditt e-postkontot slutförd.