Kunskapsbank: E-post
Vad menas med POP respektive IMAP
Skrivet av - NA - på 2005-10-24 08:34

En guide som beskriver skillnaden mellan kommunikationsprotokollen POP3 och IMAP.

1. POP3
POP3 (av engelska Post Office Protocol) är en vanlig standard för kommunikation mellan en arbetsstation och en e-postserver när det gäller att hantera inkommande e-post.

POP3 bygger på att inkommande e-post samlas upp på mailservern, där varje användare har en "mailbox".
När användaren kontaktar servern, med hjälp av sitt lokala e-postprogram, slussas inkomna brev över till den lokala datorn och tas därefter normalt genast bort från servern.

Det kan gå att låta inkomna brev ligga kvar på en POP3-server även efter nerladdning till egen lokal dator.
Det finns idag normalt en inställning i mailprogrammet att ni kan "spara en kopia på servern" vilket innebär att e-posten inte försvinner från POP3-servern

2. IMAP
IMAP (av engelska Internet Message Access Protocol) är, liksom POP, en vanlig standard för kommunikation mellan en lokal dator och en e-postserver när det gäller att hantera inkommande e-post.

IMAP erbjuder, till skillnad från POP, att lästa brev alltid ligger kvar på servern oavsett om "spara en kopia på servern" i ert mailprogram är aktiverad eller inte.
IMAP är mycket lämpligt att använda om det är flera användare som vill jobba mot samma mailkonto eller om man vill använda samma mailkonto i flera enheter som t ex mobil, datorn, Ipad.
I och med att meddelanden inte automatiskt raderas från mailkontot på servern är det viktigt att med jämna mellanrum radera mail via mailklienten.

Metoden för att radera mail kan skilja sig något beroende på vilken mailklient som används.