Knowledgebase
Mailutskick i Ghost
Posted by on 2013-10-17 16:53

En guide som visar hur du kan konfigurera inställningar för att skicka mail via "Ghost"

 

För att aktivera mail i ghost på citycloud så behöver du avkommentera raderna vid mail i config.js (kräver root-rättigheter, ända med t.ex. sudo nano /var/www/config.js)

Här följer ett exempel på hur det ska ställas in för att använda en mailadress som ligger på City Networks servrar:

mail: {
    fromaddress: 'mail@domain.tld',
    transport: 'SMTP',
    options: {
        host: 'mail.mailserver.se',
        auth: {
            user: 'mailusername',
            pass: 'mailpassword'
        }
    }
}


Mer information om mailinställningar kan hittas på http://docs.ghost.org/mail/ och https://github.com/andris9/Nodemailer