Kunskapsbank: E-post
Flytta e-post från en annan leverantör till oss
Skrivet av på 2013-07-23 10:10

En guide som beskriver hur du kan överföra e-post från ett e-postkonto till ett annat via din e-postklient.

En fråga som kommer ofta är hur du gör för att flytta e-postmeddelanden från en annan leverantör till oss. 
(Denna guide fungerar även att följa för att föra över e-postmeddelanden mellan två befintliga konton hos oss.)
För att demonstrera detta så kommer vi att använda oss utav Mozilla Thunderbird för illustrationer.

Det du först får tänka på när du gör detta är hur du sätter upp e-postklienterna.
Det finns i huvudsak två olika protokoll för att ta emot e-post från mailservern:
Det första är POP3 - POP3 hämtar e-post lokalt till datorn och tar bort e-post från vår mailserver, dock så finns det inställningar för att spara en kopia av e-postmeddelanden på serven.
Det andra är IMAP4 - IMAP synkar kontinuerligt e-post från servern till din lokala e-postklient, detta gör att data även synkas upp, vilket innebär att alla mappar som du har lokalt kommer datan att synkas med. Detta protokoll är att rekommendera om du vill använda dig utav flera klienter till samma konto.

 

Det du börjar med är att enligt konstens alla regler sätta upp ert konto för den servern du ska flytta från, alltså lägga till ett befintligt konto i din e-postklient.
Det finns ett antal guider för hur du sätter upp olika klienter med e-post här:
https://support.citynetwork.se/index.php?/Knowledgebase/List/Index/4/e-post

När detta är gjort så ser du till att hämta ner alla e-postmeddelanden från din nuvarande leverantör för att senare föra över till ditt nya e-postkonto hos oss.

 

Viktigt att se till är att du har satt upp ett motsvarande e-postkonto i vår miljö, detta gör du via kontrollpanelen "My City" https://my.citynetwork.se.
I den svarta menylisten så klickar du på E-post och sedan E-postkonton. Där får du välja din domän och lägga till ett e-postkonto för denna domän.

Nästa steg är att aktivera det e-postkonto du nu skapat hos oss i samma e-postklient som du nyss aktiverade adressen som du ska föra över e-opost ifrån.

 

Gå in i inboxen för er gamla e-post (i vårat fall test@testanunu.nu). Här markerar du de e-postmeddelande som du vill flytta över. I vårt exempel har vi har två e-postmeddelanden som vi ska flytta över till nya kontot. Dessa markerar vi och drar in i inboxen för det nya e-postkontot. 

transfer

 

Nu går vi in i inkorgen för det nya kontot och kollar så att de har hamnat där.

All Done

 

För säkerhets skull så går vi även in på webbmailen https://mail.citynetwork.se för att bekräfta att alla e-postmeddelanden har synkats upp som de ska innan vi tar bort det gamla kontot från e-postklienten.

All Done and Done

 

Nu ser vi att våra e-postmeddelande har synkats upp till inboxen på servern. Detta fungerar även att göra för alla eventuella mappar som du har i din klient. Precis som vi gjorde i exemplet med enskilda e-postmeddelande kan ni dra över alla era mappar inklusive e-postmeddelanden till ert nya e-postkonto hos oss. Tänk bara på att ni bygger hela er mappstruktur under inkorgen. Ni kan alltså inte skapa mappar på samma nivå som inkorgen.