Skicka mail från delad miljö
Skrivet av på 2013-01-31 08:34

För att skicka mail från vår delade miljö behöver man skicka med korrekt avsändaradress även till avsändande mailserver hos oss.

Som kontaktsformulärsägare är det viktigt att tänka på att man måste sätta/ha sin mailadress: namn@dindomän som "Avsändare" och "Till". 

Detta för att om man använder en "Freemail", dvs tex en Gmail-, Hotmail-, eller yahoo-adress så kommer mailet inte godkännas när det skickats utan fastna i vårat spam-filter utan ge några felmeddelande.

Detta betyder att allt visar på att mailet skickas men ej att det inte kommer fram.

Vi har satt dessa reglerna just för att motverka att vi ska bli spamlistade och svartlistade, vilket får negativa effektiver för våra kunder då man ej kan skicka eller ta emot från olika leverantörer.

 

Här är ett exempel på hur man kan göra för att åstadkomma detta.

<?php
$recipient = 'jag@example.se';
$sendername = 'Avsändare';
$sender = 'info@example.se';
$subject = 'Ämne för mailet';

$boundary = md5(time());
$date = date(DATE_RFC2822);
$mid = "<" . sha1(microtime()) . "@".$_SERVER['HTTP_HOST'].">";

$headers = "MIME-Version: 1.0\r\n";
$headers .= "From: ".$sendername." <".$sender.">\r\n";
$headers .= "Message-ID: ".$mid;
$headers .= "\r\nContent-Type: multipart/alternative; boundary=\"" . $boundary . "\"\r\n";
$additional_headers = "-f".$sender;

$message = "This is a MIME encoded message.";
$message .= "\r\n\r\n--" . $boundary . "\r\n";
$message .= "Content-type: text/plain; charset=utf-8\r\n\r\n";

//Plain text body
$message .= "Hello,\nThis is a text email, the text/plain version.
\n\nRegards,\nYour Name";
$message .= "\r\n\r\n--" . $boundary . "\r\n";
$message .= "Content-type: text/html; charset=utf-8\r\n\r\n";

//Html body
$message .= "<html>
<b>Hello</b>,<br>
This is a text email, the html version.

Regards,
Your Name";
$message .= "\r\n\r\n--" . $boundary . "--";

mail($recipient, $subject, $message, $headers, $additional_headers);
?>

Här är ännu mer information om hur man skickar mail från hemsida

http://se.php.net/manual/en/function.mail.php

För att skicka e-post via wordpress finns mer information här: https://wordpress.org/plugins/set-email-sender

https://support.citynetwork.se/index.php?/Knowledgebase/Article/View/379/61/Skicka-mail-via-Wordpress

 

Här är exempel på korrekt kod för att skicka mail från windows i vår webhotellsmijön:


<%
Set myMail=CreateObject("CDO.Message")
myMail.Subject="Sending email with CDO"
myMail.From="info@domannamn.se"
myMail.To="order@domannamn.se"
myMail.TextBody="This is a message."
myMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing")=2
'Name or IP of remote SMTP server
myMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver")="mailout.citynetwork.se"
'Server port
myMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport")=25
myMail.Configuration.Fields.Update
myMail.Send
set myMail=nothing
%>