Kunskapsbank: E-post
Vad behöver jag ange till support när min e-post inte fungerar
Skrivet av Mattias Nilsson på 2012-10-31 09:47

En guide som listar de uppgifter vi vill att du skickar till vår support om du får problem med e-posttjänsten.

Vad vill vi att du ange till City Network support när du får problem med ditt e-postkonto?

 

För att vår support ska kunna ge er en snabb återkoppling om du får problem med din e-post så behöver vi få in så många uppgifter som möjligt om problemet.

Ange följande:

Namn på e-postprogrammet som används:

Aktuell version på e-postprogrammet som används:

 

Ange aktuella inställningar för e-postkontot i e-postprogrammet enligt nedan:

Inkommande mailserver:

Utgående mailserver:

Inkommande mailserverport:

Utgående mailserverport:

Typ av autentisering:

Användarnamn:

Eventuella felkoder som programmet anger när fel uppstår:

 

Återkom också med detaljer kring de e-postmeddelande som inte går att skicka och ta emot:

Avsändarens adress:

Mottagarens adress:

Tid och datum då mailet skickades eller togs emot:

Rubrik i mailet:

 

Du kan också prova att skicka e-post via vår webmail som en test för att se om detta fungerar.

Webmailen återfinns på https://mail.citynetwork.se

Återapportera till oss om det fungerar att skicka och ta emot mail via webbmailen.

 

Via nedanstående länk finner ni guider till de vanligaste e-postprogrammen och hur inställningarna ska se ut.

Läs gärna igenom dessa guider som visar hur inställningarna i de vanligaste e-postprogrammen ska se ut:

https://support.citynetwork.se/index.php?/Knowledgebase/List/Index/4/e-post