Expandera disk på Linuxserver LVM
Posted by on 2012-10-19 01:12

En guide som beskriver hur du expanderar en disk på en Linuxserver som använder LVM.

 

Är du osäker på om det är LVM som används kan du först köra kommandot df på din server.

Resultatet bör se ut på följande sät:

Filesystem                   1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
rootfs                       235891480 11927920 211980920   6% /
udev                             10240        0     10240   0% /dev
tmpfs                          1634344      828   1633516   1% /run
/dev/mapper/server-root      235891480 11927920 211980920   6% /
tmpfs                             5120        0      5120   0% /run/lock
tmpfs                          3268680    13956   3254724   1% /run/shm
/dev/sda1                       233191    32683    188067  15% /boot

Den rad som är intressant för att ta reda på om du använder LVM är:

/dev/mapper/server-root 235891480 11927920 211980920   6% /


Står det "dev/mapper" så använder servern LVM. Skulle det stå något annat bör ni istället följa denna guide.

 

Har du nu konstaterat att du kör LVM så kan du följa nedanstående för att expandera aktuell disk. I exemplet kallar vi den nya partionen för "vdb". 

1. Börja med att Stänga ner din server inloggad på servern alltså inte via kontrollpanelen

2. Gå därefter till din kontrollpanel (https://citycontrolpanel.com)

3. Editera din server och lägg till en disk

4. Starta upp din server igen från kontrollpanelen

5. Logga in på servern och kör kommandot fdisk på din nya partition;

  fdisk /dev/vdb

5.1. Skapa en stor partition över hela disken med kommandot.

(n)

Välj (p) för primary disk och kör sedan "default"-värden när "First sector" och "Last sector" efterfrågas.

5.2. Välj "Linux LVM" om det inte finns välj "8e" som "system id". Ange kommandot:

(t)

5.3. Spara och stäng fdisk genom att ange kommandot:

(w)

6. Formatera din nya partition genom att ange:

mkfs.ext4 /dev/vdb1

7. Förbered din partition för att kunna ligga i en LVM genom att ange.

pvcreate /dev/vdb1

8. Ta reda på vad din LVM heter genom att ange.

vgdisplay

9. Utöka din LVM med din nya partition via detta kommando.

vgextend debian /dev/vdb1

10. Expandera den befintliga partitionen i din LVM med lämplig storlek.

lvextend /dev/debian/root /dev/vdb1

11. Kolla befintlig storlek med kommandot.

df -h

11. Expandera filsystemet att täcka dina diskar.

resize2fs /dev/debian/root

12. Kontrollera den nya storleken med kommandot.

df -h

Nu har du expanderat disken!