Kunskapsbank: E-post
Inställningar för att lägga till e-postkonto i Mozilla Thunderbird
Skrivet av på 2012-09-27 13:04

En guide som beskriver hur du aktiverar en e-postadress i e-postklienten Mozilla Thunderbird.

 

När du startat Thunderbird. Klickar du på "Arkiv - Nytt - Nytt e-postkonto..." (Jag har svensk version och kommer att använda mig av de svenska uttrycken. I övriga språkversioner återfinns valen på motsvarande ställen.)


* Arkiv - Nytt - Nytt e-postkonto...


* Fyll i era uppgifter. Nedan ser du ett exempel. Klicka därefter på Fortsätt.


* Thunderbird börjar nu söka efter inställningar automatiskt och efter en stund visas ett antal förvalda inställningar.


* Här är det nu viktigt att du gör ett aktivt val för vilken typ av e-postkonto som du vill ha. Samt ändrar ett antal andra uppgifter. Vi klickar på Redigera.


Nu kan du börja editera dina uppgifter. I fältet användarnamn ska din e-postadress stå. Inkommande skall vara "mail.citynetwork.se".

I nästa fält kan du välja om du vill använda dig av POP3 eller IMAP. Detta är olika metoder som din mailklient använder för att kommunicera mot mailservern. Bägge stöds av City Network och det är lite av en smaksak vilken variant som du väljer. Du kan läsa mer om skillnaden mellan dessa protokoll här.


I exemplet har vi valt IMAP. I sista rutan ändrar vi STARTTLS till Ingen och därefter klickar vi på Manuell inställning...


Här hittar du en massa inställningar för hur ditt konto ska fungera men du kan lämna allt som standard. klicka istället på raden "Server för utgående e-post" i listan till vänster.


I rutan Server för utgående e-post (SMTP) ändrar du informationen Server till:
"mail.citynetwork.se". Port, ändrar du till 587.
Anslutningssäkerhet ändrar du till Ingen och i sista rutan Användarnamn ska din e-postadress fyllas i.

När allt är klart, klickar du på OK.

Du kommer nu tillbaka till föregående ruta och klickar även här på OK.

Kontot är nu färdig konfigurerat och är klart att börja användas.

OBS!! Vill du köra kryptering med Thunderbird så gäller följande inställningar för inkommande och utgående mailserver

Kryptering för inkommande IMAP (port 143) väljer du:

Anslutningssäkerhet: STARTTLS
Autenticeringsmetod: Lösenord

Kryptering för utgående SMTP (port 587) väljer du:

Anslutningssäkerhet: STARTTLS
Autenticeringsmetod: Lösenord