Knowledgebase
Överlåtelse av konto
Posted by on 2012-05-17 17:52

Blankett som du använder för att överlåta ett konto till en annan fysisk eller juridisk person.

Blanketten finns i pdf format här nedan. Du fyller i blanketten och skickar den till oss via e-post eller vanlig post. Blanketten måste vara underskriven för att vi ska kunna behandla din uppsägning.

Skickar du blanketten via e-post så gör du det till vår support på adress support@citynetwork.se

Skickar du via vanlig post så hittar du aktuella uppgifter här.

Överlåter du ett konto på City Cloud anger du ditt inloggningsnamn som kundnummer.

Vill du själv flytta enstaka webbplatser mellan konton kan du använda dig av guiden Flytta webbplats.

Finns det domännamn i kontot behöver vi även få in en blankett per domännamn. Blanketten hittar du här här.Attachments 
 
 cn-overlatelse-sv.pdf (82.22 KB)