Knowledgebase
Överlåtelse av konto
Posted by on 2012-05-17 17:52

Blankett som du använder för att överlåta ett konto till en annan fysisk eller juridisk person.

Blanketten finns i pdf format här nedan. Du fyller i blanketten och skickar den till oss via e-post eller vanlig post.

Båda rubrikerna för nuvarande ägare och ny ägare måste vara underskrivna

Skickar du blanketten via e-post så gör du det till vår support på adress support@citynetwork.seAttachments 
 
 cn-overlatelse-sv.pdf (82.22 KB)