Knowledgebase
Expandera disk på Linuxserver
Posted by Anders . on 2009-11-09 08:53

En guide som beskriver hur du expanderar en disk på en Linuxserver.

När du beställer en extra hårddisk så är det inte systemhårddisken som blir större, utan du får en extra hårddisk.
Denna måste du partionera och formatera innan du kan använda den. För att göra detta följer du guiden nedan:

1. Börja med att Stänga ner din server inloggad på servern alltså inte via kontrollpanelen

2. Gå därefter till din kontrollpanel (https://citycontrolpanel.com)

3. Editera din server och lägg till en disk

4. Starta upp din server igen från kontrollpanelen

5. Logga in på servern och kör kommandot fdisk -l för att se vilka partitioner som finns

fdisk -l

Raden som innehåller "Disk /dev/xxx doesn't contain a valid partition table" visar vad din disk heter. xxx används istället för disknamnet i våra exempel. 

6. Kör fdisk på din nya partition.

fdisk /dev/xxx

7. Skapa en stor partition över hela disken.

(n)

8. Välj primär partition.

(p)

9. Enter på resten för att köra default. (1, 2048).

10. Avsluta och spara.

(w)

11. Formatera den nya disken med det filformatet som din server använder, vanligtvis ext4. 

mkfs.ext4 /dev/xxx1

12. Skapa en katalog som vi i detta fall döper till "extra"

mkdir /extra

13. Öppna filen "fstab genom att ange följande:

pico /etc/fstab

14. Lägg till följande rad sist i filen "fstab"

/dev/xxx1 /extra ext3 defaults 0 1

15. sist anger du följande

mount /extraÄr det så att du kör Linux med LVM så bör du istället följa denna guide:
Guide för att expandera filsystem LVM