Knowledgebase: E-post
Inställningar för att skicka e-post via webbsida i Windowsmiljö
Posted by Anders . on 2009-06-25 12:42

En guide som beskriver hur du kan skicka e-post via webbsida som ligger i Windowsmiljö.

Har du en webbsida i Windowsmiljö rekommenderar vi att du nvänder "CDOSYS".

Vi rekommenderar också att du anger en e-postadress som ligger hos oss som avsändaradress. 

Här finns ett exempel på CDOSYS kod:

Skicka ett text e-mail:

<%
Set myMail=CreateObject("CDO.Message")
myMail.Subject="Sending email with CDO"
myMail.From="mymail@mydomain.com"
myMail.To="someone@somedomain.com"
myMail.TextBody="This is a message."
myMail.Send
set myMail=nothing
%>

Skicka ett text e-mail med Bcc and CC fält:

<%
Set myMail=CreateObject("CDO.Message")
myMail.Subject="Sending email with CDO"
myMail.From="mymail@mydomain.com"
myMail.To="someone@somedomain.com"
myMail.Bcc="someoneelse@somedomain.com"
myMail.Cc="someoneelse2@somedomain.com"
myMail.TextBody="This is a message."
myMail.Send
set myMail=nothing
%>

Skicka ett HTML e-mail:

<%
Set myMail=CreateObject("CDO.Message")
myMail.Subject="Sending email with CDO"
myMail.From="mymail@mydomain.com"
myMail.To="someone@somedomain.com"
myMail.HTMLBody = "<h1>This is a message.</h1>"
myMail.Send
set myMail=nothing
%>